در دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در شرکت ها به دلایل فراوان به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است . تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که هر از چند گاهی ، تکنیک ها و روشهای جدیدی وارد عرصه تولید شود لذا برای ادامه حرکت رو به جلو  به ناچار باید آن ها را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی را که کارآیی ندارند ، کنار گذاشت.

هر چه دانش و مهارت های کارکنان با پیشرفت های علمی و تغییرات فن آوری و روش های نوین تولید هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد ، درجه اطمینان از موفقیت مجموعه بالاتر می رود. از اینرو شرکت پردیس سارنگ آمادگی دارد تا مجموعه آموزش های مورد نیاز پرسنل در صنعت رنگ را در محل مشتری و در هر جای ایران با بهره گیری از متخصصین مجرب و با دانش خود ارائه کند.

 

دوره های  آموزشی پردیس سارنگ:

  • دوره آموزشی آشنایی با مبانی ساختار رنگ
  • دوره آموزشی روش ها و تکنیک های نوین تولید رنگ
  • دوره آموزشی آشنایی با کنترل کیفیت رنگ
  • دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای صنعت رنگ
  • دوره آموزشی آشنایی با دستگاه ها و تجهیزات صنعت رنگ