خدمات مشاوره ای سارنگ

گروه مشاوره فنی و تحقیقات صنعتی پردیس سارنگ با استفاده از دانش فنی متخصصان رشته رنگ و رزین و با بهره گیری ازامکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی موجود، امکان ارایه مشاوره های فنی در زمینه های زیر را دارد:

 

 

 

  •  توسعه فنی و کاربردی محصولات
  •  ایجاد و بهبود دانش فنی تولید (روش و فرآیند تولید و فرمولاسیون)
  •  عیب یابی محصول و فرآیند
  •  راه اندازی خطوط تولید محصولات
  •  طراحی QC Plan پروژ ههای صنعتی
  • بهبود کیفیت رنگ