بخش اصلی پوشش های حفاظتی، رزین است که سایز اجزای را درون خود نگاه داشته و به عنوان محمل رنگ وظایف عمده ای را در سیستم پوششی به عهده دارد و انتخاب نوع پوشش از روی تعیین نوع رزین انجام می گردد و معمولا رنگ را بر حسب نوع رزین آن می شناسند.
از وظایف اصلی رزین در پوشش، ایجاد فیلم رنگ بر روی سطح است. ترکیبات با اندازه مولکولی کوچک ممکن است روی سطح به خوبی پهن شوند ولی قادر نیستند فیلم ایجاد کنند.

رزین ها در حقیقت پلیمرهایی و یا به عبارت بهتر کوپلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که در درون زنجیره خود گروههای فعالی دارند. رزین های پلی استر، پلی آمید، پلی اورتان، پلی اوره، پلی سیلیکون، اوره فرمالدئید، کوپلیمر وینیل کلراید و ونیل استات( رزین وینیل) همگی مثالهایی از انواع پلیمرهایی هستند که در صنعت رنگ و پوشش کاربرد دارند. این پلیمرها اکثرا در دمای محیط مایعی با ویسکوزیته بالا و ظاهر عسل مانند، شفاف و با فام زرد روشن مایل به قهوه ای هستند و یا به صورت پولک و دانه هایی هستند که بر حسب نیاز دز حلال مناسب حل می شوند.

معمولا رزین به صورت مایع روی سطح پهن شده و با انجام یک یا چند واکنش پلیمریزاسیون جامد می شوند. با اینکه رزین مایع خود ساختمان پلیمری دارد ولی روی سطح پلیمریزه شده و جرم مولکولی آن بالاتر می رود. خواص فیلم پلیمری نهایی به تعداد و کیفیت پیوندهای بین مولکولی بستگی دارد.

تبدیل رنگ مایع به فیلم جامد روی سطح را خشک شدن رنگ می گویند که منحصرا به رزین مربوط می شود و فرآیندها و عوامل متعددی در طریقه و سرعت خشک شدن دخالت دارند.


خشک شدن بدون واکنش شیمیایی

تبخیر حلال همراه رزین : از فرآیندهای مؤثر در خشک شدن رنگ محسوب می شود. پس از کاربرد رنگ روی سطح، مولکولهای حلال به تدریج از لایه های زیرین به سطح رنگ حرکت کرده و از روی سطح تبخیر می شوند. هرچه سرعت تبخیر حلال بیشتر باشد، عمل خشک شدن سریعتر صورت می گیرد و به همین حهت انتخاب نوع حلال مناسب یا مجموعه حلال ها، هماهنگ ب سرعت تشکیل فیلم رنگ و خشک شدن رزین اهمیت زیادی دارد. اگر سرعت تبخیر حلال خیلی زیاد باشد، سطح رنگ چروک خورده و اگر سرعت تبخیر کم باشد درون لایه های رنگ محبوس می ماند و فیلم رنگ نرم خواهد بود و خواص مناسبی نخواهد داشت. رزین های وینیلی و کلرو کائوچو و رزین سیلیکونی به این طریق خشک می شوند.خشک شدن همراه با واکنش شیمیایی

بدون شک، در تولید یک لایه رنگ خشک، دارای پلیمر شبکه ای به عنوان تشکیل دهنده لایه، مزیتهایی وجود دارد. در هر حال چنین پلیمرهایی نامحلول هستند و بنابراین نمی شود آنها را در حلالها حل کرد و تشکیل محمل رنگ در ظرف نمی دهند. بنابراین ما مجبور هستیم که پلیمرهای خطی (یا کمی شاخه دار) یا حتی مواد شیمیایی ساده را در ظرف وارد کنیم و یک واکنش شیمیایی شبکه ای را بعد از اینکه رنگ مصرف شد ترتیب دهیم. این کار می تواند به دو روش انجام شود:


· واکنش با اکسیژن هوا : رزین هایی که در زنجیره خود پیوندهای دوگانه کربن- کربن دارند با اکسیژن دارند با اکسیژن هوا ترکیب می شوند. رزین های آلکید به این طریق خشک می شوند.

جذب بخار آب و رطوبت هوا :از دیگر فرآیندهای خشک شدن رنگ، جذب رطوبت و بخار آب هواست. رزین های پلی اورتان و اتیل سیلیکات به این روش خشک می شوند.

واکنش با یک عامل سخت کننده: بخش اصلی رنگ با میل ترکیبی زیاد شامل رزین و رنگدانه در ظرفی جدا از سخت کننده نگهداری می شود که هنگام مصرف با هم مخلوط می گردند. به محض اختلاط دو جزء، واکنش بین گروههای فعال رزین وسخت کننده شروع شده و با تشکیل شبکه سه بعدی، رنگ خشک می شود. این نوع رنگها را دو جزئی می نامند. رنگهای اپوکسی و پلی اورتان دو جزئی نمونه ای از این رنگها هستند.

از حرارت نیز برای عمل خشک شدن رنگ و یا تسریع خشک شدن استفاده می شود چنین رنگهایی را کوره ای می نامند.حرارت کوره هم به تبخیر حلال کمک می کند و هم فرایند ایجاد شبکه سه بعدی را تا حد دلخواه پیش می برد.

از دیگر وظایف رزین در رنگ چسبندگی به سطح است . پس از کاربرد رنگ روی سطح و در حین خشک شدن و سخت شدن رزین، تعدادی از گروههای فعال زنجیره پلیمری رزین با گروههای فعال سطح واکنش داده و سبب چسبندگی رنگ به سطح می گردد. هرچه تعداد و استحکام این پیوندها بیشتر باشد چسبندگی رزین به سطح بیشتر باشد چسبندگی رزین به سطح بهتر خواهد بود. اگر چسبندگی پوشش به سطح زیرین خوب باشد می تواند به صورت یک لایه محافظ دائمی عمل کند.

اصولا سه نوع باند یا پیوند در چسبندگی دخالت دارند:

پیوندهای شیمیایی: مؤثرترین باندها، بان شیمیایی است. این پیوند زمانی تشکیل می شود که رزین و سطح فلز با هم ترکیب شوند و پیوند شیمیایی ایجاد کنند. تحت این شرایط چسبندگی پوشش بسیار عالی خواهد بود.

 پیوندهای قطبی: چسبندگی بیشتر پوشش های آلی به این وسیله صورت می گیرد. در واقع پیوندهای قطبی زمانی ایجاد می شوند که پوشش آلی و سطح فلز به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشند به عبارت دیگر نیروی جاذبه این پیوند با افزایش فاصله بین اتم ها طبق رابطه افزایش می یابد که در این رابطه R فاصله بین اتم هاست، این رابطه به ازای R کوچکتر از 5 آنگستروم برقرار است.

 پیوندهای مکانیکی: پیوندهای مکانیکی یا به عبارت دیگر پیوندهای حاصل از ناهمواریهای سطح می تواند در چسبندگی دخالت داشته باشد. استفاده از بعضی روشهای آماده سازی از جمله پاشیدن ساینده به سطح یا سندبلاست ایجاد ناهمواری روی سطح فلز را به دنبال دارد که در اصطلاح پروفایل سطح نامیده می شود.

مقاومت در برابر عوامل خورنده یکی دیگر از وظایف رزین در رنگ است و فیلم حاصل از رزین، با توجه به نوع رزین و مقاومت های رزین مانع از عوامل خورنده به سطح می شود.

مقاومت شیمیایی یک سیستم پوششی در برابر اسیدهای معدنی، اسیدهای اکسنده، اسیدهای آلی، مواد قلیایی، نمکهای محلول، پاک کننده ها، مواد نفتی، روغن ها، چربی ها، آب مقطر، آب دریا، آب گرم و بخار آب عمدتا به نوع رزین مصرفی بستگی دارد. دمای مواد شیمیایی، نحوه تاثیر آنها (ریزش چکه چکه یا پاشیدن)، میزان تلاطم و راکد بودن مواد در تماس با سطح رنگ و غلظت مواد عاملی هستند که در میزان خوردگی آنها روی رنگ اثر دارند و لذا برای انتخاب نوع مناسب رزین، کلیه این موارد مد نظر قرار می گیرد. برای مثال آب دریا در جزر و مد و در برخورد امواج به اسکله، خوردگی بیشتری به وجود می آورد. هرچه غلظت و دمای اسید بیشتر باشد، میزان خوردگی بیشتر خواهد بود ولی هر اسیدی یک حد ماکزیمم برای خوردگی فلز دارد و در صورتی که غلظت اسید از آن حد بیشتر شود، میزان تاثیر آن بر فلز کمتر شده و خورندگی آن کاهش می یابد.

مود اکسید کننده از جمله اسید سولفوریک، اسید فسفریک، هیپو کلریت سدیم و هیدروژن پر اکسید بالاترین میزان خوردگی را ایجاد می کنند و کمتر رنگی است که در مقابل اینگونه مواد به مدت زیادی از خود پایداری مناسبی نشان دهد.

اسیدهای آلی دارای گروه عاملی –COOH با هیدرلیز کردن گروه استری و اتری موجود در زنجیره رزین، رنگ را تبخیر می کنند و مواد قلیایی با صابونی کردن اسیدهای چرب موجود در زنجیره رزین های آلکید سبب تخریب رنگ می شود.

محلولهای نمکی با نفوذ در منافذ حد فاصل رنگ و سطح فلز و ایجاد پیل الکتروشیمیایی باعث خورده شدن فلز و کنده شدن رنگ از سطح می شوند. رزین های ترموپلاست در حلال ها حل می شوند و رزین های ترموست با جذب حلال متورم شده و یکنواختی و چسبندگی خود را از دست می دهند. اثر تخریبی عوامل خورده با افزایش دما بیشتر می شود.

اکثر رنگها در مقابل روغن ها و چربی ها مقاومت کافی دارند ولی گاهی ممکن است به مدت طولانی در مجاورت با آنها متورم شوند.رزین ها در مقابل نفوذ گازها و و رطوبت هوا مقاومت طولانی مدتی ندارند و هرچه فشار گاز بیشتر باشد، تاثیر آن بر رنگ بیشتر خواهد بود. گازهای بی اثر مانند هلیم و هیدروژن قادرند اثرات تخریبی فیزیکی بر رنگ و سطح داشته باشند ولی گازهای فعال مثل دی اکسید کربن و اکسیژن در واکنش های اکسایش و احیا وارد شده و سرعت تخریب را افزایش می دهند، از طرف دیگر هرچه مولکول های گاز کوچکتر باشند، در بین زنجیره بلند مولکولهای پلیمری رزین قدرت نفوذ بیشتری خواهند داشت. رنگدانه ها در این مورد نقش مؤثری دارند که در جای خود اشاره می شود.

 

رزین ترکیبی طبیعی یا مصنوعی است که بسیار چسبناک است و تحت شرایطی سخت می شود. معمولاً در الکل قابل حل است اما در آب حل نمی شود. این ترکیب به طرق گوناگون طبقه بندی می شود که بستگی به ترکیب شیمیایی و مورد مصرف آن دارد. همچنین کاربردهای زیادی در هنر، تولید پلیمر و غیره دارد.


رزین طبیعی از گیاهان بدست می آید. بهترین نمونه آن شیره درخت کاج است که بوی تندی دارد. همانطور که می دانید این ماده بسیار چسبنده است ولی در اثر گذشت زمان سفت می شود. تعدادی از گیاهان دیگر نیز رزین تولید می کنند و این مواد هزاران سال است که مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بعضی گیاهان ماده ای مشابه به نام صمغ تراوش می کنند که با آب واکنش نمی دهد و نرمتر و انعطاف پذیرتر است. رنگ رزین گیاهی از شفاف تا قهوه ای تیره متغیر است و میزان سختی و کدورت آن متفاوت است. بعضی از آنها بشدت فرار هستند چون حاوی ترکیبات ناپایدارند. اشتباه در تشخیص درختان رزین دار نیز گاهی می تواند باعث حوادث ناگوار شود، چون بعضی از آنها حاوی هپتان هستند که هیدروکربنی قابل اشتعال و انفجار است. ماده معروف و زینتی کهربا نیز در اثر سخت شدن رزین گیاهی بدست می آید و اغلب به رنگ طلایی تیره یافت می شود که رنگ متعارف رزین‌های گیاهی است. کهربا در رنگهای نادر دیگری مانند آبی نیز دیده می شود.

هزاران سال است که بشر از رزین‌های طبیعی استفاده می کند. رزین کاج برای درزگیری قایقها، مومیایی کردن اجساد، ظروف غذا و مصارف دیگر استفاده شده است. همچنین در ساخت لاک، جلا، جوهر، عطر، جواهر و بسیاری از اشیاء دیگر مورد استفاده است. با پیشرفت تکنولوژی، بشر پی برد که این ماده می تواند به پلیمر تبدیل شود و کمی بعد از آن رزین‌های مصنوعی کشف شد. در اکثر موارد پلیمرها با رزین‌های مصنوعی ساخته می شوند که ارزانتر و تصفیه آنها راحت تر است. انواع رزین‌های مصنوعی پایدارتر، قابل پیش بینی تر و یکنواخت تر از رزین‌های طبیعی هستند چون تحت شرایط کنترل شده ساخته می شوند و امکان تولیدات ناخالص در آن وجود ندارد. آنها از طریق ترکیب کردن مواد شیمیایی در آزمایشگاه ساخته می شوند و نتیجه واکنش تشکیل ترکیبات چسبناک است. این ماده می تواند در تولید پلاستیک، رنگ و بسیاری از مواد مشابه بجای رزین طبیعی مصرف شود.

انواع رزین عبارتند از:

رزین‌ پلی‌استر

رزین اپوکسی

رزین‌ وینیل‌استر

رزین فنولیک

سایررزین‌ها

 

رزین‌ پلی‌استر

 رزین‌های پلی استر غیر اشباع بطور گسترده در سراسر دنیا استفاده می شوند. زنجیر اصلی پلیمری این رزین دارای اتصالات استری می‌باشد که از واکنش تراکمی یک ترکیب الکلی چند عاملی و یک اسید چند عاملی مانند گلیکول و اسید فوماریک تهیه می‌شود. بنابراین با طراحی فرمول و کنترل اسیدهای اشباع و غیر اشباع، کاتالیستها، دما و زمان واکنش، مجموعه کاملی از رزین‌ها را می‌توان تولید نمود که برای کاربردهای مختلف مناسب باشند.

پلی استر غیر اشباع با استایرن مخلوط می‌شود و می‌تواند از طریق پیوندهای دوگانه موجود در هر دو جزء، شبکه‌ای شود. معمولا رزین به هنگام مصرف با استایرن مخلوط بوده و برای رسیدن به خواص مختلف دارای اجزای ذیل می‌تواند باشد:

 • سیستم پخت؛ به منظور شروع و تسریع واکنش شبکه ای شدن، در دمای محیط یا دمای بالا
 • عوامل کنترل جریان پذیری؛ به منظور کنترل جریان رزین و جلوگیری از شُرّه کردن رزین در لایه گذاری سطوح عمودی و ریخته گری رزین
 •   جاذب uv به منظور افزایش مقاومت در برابر نور خورشید
 •   فیلر به منظور کاهش جمع شدگی و قیمت و ایجاد خواصی چون مقاومت شعله و آتش
 •   پیگمنت؛ به منظور رنگ دادن به قطعه و زیبایی آن
 •   تغلیظ کننده‌ها؛ به منظور تغلیظ کردن فرمولاسیونهای مورد استفاده در SMC و BMC
 • عوامل آغشته سازی؛ به منظور بهبود آغشته سازی فیلرها و الیاف با رزین به منظور حصول چسبندگی مناسب
 •  ضد حباب؛ به منظور سهولت در خروج حباب از رزین و کاهش حفره در محصول نهایی
 • جداکننده قالب؛ به منظور تسهیل جدا شدن قطعه از قالب و جلوگیری از تابیدگی و صدمه به سطح قطعه رزین‌های پلی استردر فرایندهای مختلفی از قبیل لایه گذاری دستی، پاشش رزین، RTM، ریخته گری، پولتروژن، SMC و BMC

کامپوزتهای پلی استر-شیشه به لحاظ حجم مصرف، بیشترین اهمیت را دارا هستند و یافتن نمونه هایی از این مواد در محل کار و زندگی ما بسیار آسان است.کامپوزیتهای پلی استری تا دمای حدود ۲۵۰ درجه سانتیگراد مقاومند ولی مداومت حضور در این دما و دماهای بالاتر موجب افت خواص آن می‌شود. همچنین بعد از پخت، حدود ۵ تا ۸ % حجمی جمع شدگی (Shrinkage) دارند. در مورد کاربرد الیاف شیشه به همراه رزین پلی استر باید از ژل کوت مناسب استفاده کرد تا از نفوذ رطوبت به فصل مشترک الیاف و رزین جلوگیری شود. بدلیل طبیعت قطبی ساختار پلیمری، کاربرد آنها در نزدیکی وسایل الکتریکی با فرکانس بالا محدودیت دارد.


 

 

رزین اپوکسی

 رزین‌های اپوکسی به عنوان رزین‌های اپوکسید نیز شناخته می‌شوند. ویژگی شناسه این رزین‌ها دارا بودن بیش از یک گروه epoxy در ساختار مولکولی است. این گروه ممکن است در بدنه زنجیر باشد ولی معمولاَ در انتها قرار دارد.

در شرایط مناسب واکنش، گروه اپوکسی میتواند با اسیدها، انیدرید اسیدها، آمینها و الکل واکنش تراکمی به همراه جابجایی هیدروژن به گروه اتیلن اکسید، بدهد. این واکنشها امکان افزایش طول زنجیر یا شبکه ای شدن را بدون آزاد کردن مولکولهای کوچک مانند آب فراهم می‌کند. بنابراین محصولات اپوکسی در مقایسه با اکثر رزین‌های گرما سخت، جمع شدگی کمتری در اثر پخت نشان می‌دهند. باید متذکر شد که محدوده وسیعی از رزین‌های اپوکسی و محصولات شبکه ای شده متنوعی وجود دارد.


ساختار شیمیایی رزین‌های اپوکسی شامل دو بخش اپوکسی و هاردنر می‌باشد. بخش هاردنر ممکن است آلیفاتیک، سیلکوآلیفاتیک و یا هیدروکربن شدیداَ حلقوی باشد. در عمل محصول واکنش بیس-فنل A و اپی کلروهیدرین اغلب رزین‌های اپوکسی متداول را تشکیل می‌دهند. این محصولات ۸۰ تا ۹۰% سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

قبلا رزین اپوکسی تقریبا تنها به عنوان پوشش سطح استفاده می‌شد. قبل از جنگ جهانی دوم، بالا بودن هزینه های تولید بیس فنل A و اپی کلروهیدرین مانع از تجاری شدن کاربرد رزین اپوکسی شده بود. تلاشهای بعدی و ابداع روشهای تولید جدید، موجب پیدایش مقبولیت اقتصادی این رزین‌ها شد. در حال حاضر نیمی از رزین‌های تولید شده در کاربردهای روکش سطح استفاده می‌شوند. باقیمانده در صنایع الکتریکی و الکترونیک، هوا فضا و ساختمان و سایر کاربردها، استفاده می‌شوند. بر حسب تناژ، مصرف اپوکسی حدود یک دهم پلی استر می‌باشد.


پوکسی گروههای عاملی فعال زیادی دارد و می‌تواند در حضور عوامل پخت و هاردنرها، یک ساختار شبکه ای را تشکیل دهد. خواص محصولات پخت شده اپوکسی بستگی دارد به:

 • نوع اپوکسی
 • نوع و مقدارهاردنر
 •   میزان شبکه ای شدن
 •  طبیعت و حجم مواد افزودنی

 

در بازار عوامل پخت متنوعی با ویژگیهای طول عمر، انعطاف، پخت سریع و سمیت کم وجود دارند. ساختار مولکولی و خواص رزین پخت شده، بستگی به طبیعت سیستم پخت دارد. اگر چه سیستمهای پخت مختلفی وجود دارد، ولی می‌توان آنها را به دو گروه آمینها و انیدریدها تقسیم کرد.
رزین‌های اپوکسی و عوامل پخت تنها اجزاء یک فرمولاسیون نیستند. برای برخی کاربردها، ممکن است اپوکسی اصلاح نشده دارای خواص نامطلوبی از قبیل ویسکوزیته بالا، گران قیمت بودن و مقاومت ضربه پایین در برخی کاربردهای ویژه باشد. بنابراین دراغلب موارد ممکن است توسط موادی چون رقیق کننده، چقرمه کننده، فیلر و تقویت کننده همراه شود. انتخاب صحیح رزین،هاردنر و افزودنیها اجازه می‌دهد که خواص مورد نظر تامین شود. این تنوع عامل عمده رشد پایه اپوکسیها در مدتهای طولانی است.

علاوه بر این ساختار متنوع، اپوکسیها دارای ویژگیهای ذیل نیز هستند:

 • مقاومت شیمیایی عالی (بویژه در محیطهای قلیایی(
 • چسبندگی خوب به مجموعهای از بسترهای مختلف
 •   استحکام کششی، فشاری و خمشی بسیار بالا
 •   پایین بودن جمع شدگی پخت
 •   پایداری ابعادی
 •  عایق عالی الکتریسیته
 •   دوام بالا در پیری و شرایط سخت محیطی
 •   قابلیت پخت در دماهای مختلف
 •   مقاومت خستگی ممتاز
 •   بی بو و بی مزه

رزین‌های اپوکسی در کاربردهای مختلفی از قبیل پوشش سطح، چسب، روکش ، ابزار سازی و کامپوزیتها، استفاده می‌شوند. لمینیتهای اپوکسی از اهمیت فوق العادهای در صنایع هواپیماسازی برخوردارند. بسیاری از قطعات ساختاری از جنس الیاف کربن و رزین اپوکسی جایگزین آلیاژهای فلزی مرسوم شده و نتایج مطلوبی نیز داشتهاند. همچنین از این رزین به همراه الیاف آرامید، در ساخت موتور راکت و کپسولهای تحت فشار به روش رشته پیچی استفاده می‌شود.

علاوه بر آن رزین‌های اپوکسی بطور وسیعی به همراه الیاف و ساختارهای لانه زنبوری برای ساخت ملخ هلی کوپتر استفاده می‌شود. رزین‌های اپوکسی تقویت شده با الیاف کربن و آرامید در ساخت قایقهایی که در آنها ضمن حفظ وزن، استفاده بیشتر از فضا در همان استحکام مورد نظر است، بجای پلی استر- شیشه استفاده می‌شوند.

همچنین کامپوزیتهای آرامید – اپوکسی برای جایگزین فولاد در کلاه خودهای جنگی استفاده می‌شوند.

 

رزین‌ وینیل‌ استر

 وینیل استرها محصول واکنش رزین‌های اپوکسی با اسیدهای غیر اشباع اتیلنی می‌باشند. بجز حالات خاص، معمولا رزین‌های وینیل استر دارای انتهای غیر اشباع می‌باشند. این انتها میتواند واکنش شبکه ای شدن را انجام دهد و نیز میتواند پلیمریزاسیون زنجیرهای وینیل استر را انجام دهد و یا اینکه به همراه استایرن کوپلیمر شود. اکثر وینیل استرهای مرسوم با استریفیکاسیون یک رزین دی اپوکسید با یک اسید مونوکربوکسیلیک غیر اشباع، ساخته می‌شوند. می‌توان آنها را به تنهایی با واکنش رادیکال آزاد پخت نمود و یا در مونومری مانند استایرن حل نمود و رزین مایع بدست آورد. در این صورت، وینیل استر را می‌توان مانند رزین پلی استر استفاده نمود. رزین‌های وینیل استر خواص چقرمگی و مقاومت شیمیایی بسیار بهتری نسبت به رزین‌های پلی استر دارند. زنجیر اصلی اپوکسی سازنده وینیل استر، موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول کششی بالاتر می‌شود. جرم مولکولی رزین‌های وینیل استر به انتخاب نوع اپوکسی بکار رفته بستگی دارد. به این دلیل، استحکام کششی، ازدیاد طول، نقطه نرمی و واکنش پذیری رزین نهایی توسط جرم مولکولی و ساختار اولیه تعیین می‌شود. این موضوع، این امکان را بوجود می‌آورد که برای کاربردهای مختلف خواص مختلف طراحی شود. رزین‌های وینیل استر در مقایسه با پلی استرهای غیر اشباع مقاومت شیمیایی خوبی دارند. بخشی از این ویژگی مربوط به عدم حضور پیوندهای استری در زنجیره اپوکسی می‌باشد. اتصالات اجزاء پلیمر، توسط پیوندهای فنیل استری انجام می‌گیرد. این اتصالات در مقایسه با اتصالات استری در برابر اکثر محیط های شیمیایی بویژه در شرایط قلیایی شدید مقاوم ترند. اتصال استری تنها در انتهای زنجیر وینیل استر وجود دارد. این امر حملات عوامل شیمیایی را به حداقل می‌رساند.

رزین فنولیک رزین‌های فنولیک از واکنش تراکمی فنلها و فرم آلدهید تهیه می‌شوند. مکانیزم واکنش بین فنل و فرم آلدهید هنوز بطور کامل شناخته شده نیست. با این وجود این مشخص است که واکنش شروع توسط فعال شدن حلقه بنزنی با گروههای هیدروکسیل مانند متیلول صورت می‌گیرد. در واکنش فنل-فرم آلدهید سه مرحله اصلی وجود دارد:

مرحله : A اغلب محصولات اولیه تراکم، الکلها هستند. رزین در این مرحله، گرمانرم است و در حلالهای غیر آلی (معدنی) حل می‌شود

مرحله : B  پیشرفت بیشتر واکنش تراکمی و شبکهای شدن جزئی به همراه افزایش جرم مولکولی و ویسکوزیته و کاهش انحلال. در این حالت رزین پخت کامل نشده و گرمانرم و ذوب می‌شود ولی به هنگام سرد شدن، سخت و شکننده می‌شود

مرحله: C   میزان پلیمریزاسیون و شبکه ای شدن بسیار زیاد است. رزین غیر قابل ذوب و انحلال می‌باشد. این واکنش دو نوع رزین فنولیک تولید می‌کند که رزول و نوالاک نامیده می‌شوند. رزین‌های رزول در حضور یک کاتالیست قلیایی مانند آمونیاک، کربنات سدیم یا هیدروکسید سدیم تولید می‌شوند. واکنش پخت محصول توسط گرما دادن در یک قالب با دمای بالاتر از نقطه ژل قابل انجام است. رزین‌های رزول دارای گروه های فعال متیلول و هیدروکسیل هستند.

 

در دمای بالاتر، رزولها بدون افزودن عامل پخت، مولکولهای بزرگتر و با شبکه های متیلنی تشکیل می‌دهند. در این حالت واکنش فنل- آلدهید یک نوع واکنش تراکمی است چون آب به عنوان محصول جانبی خارج می‌شود. پلیمریزاسیون فنل- فرم آلدهید به رزین نوالاک با حضور یک کاتالیست اسیدی انجام می‌شود. اسید اکسالیک و اسید سولفوریک دو کاتالیست مرسوم در این واکنش هستند. معمول است که نسبت فنل به فرم آلدهید ۱ به ۸ /۰ باشد، محصول مذاب حاصل سرد می‌شود و به تدریج شیشه ای میگردد. این ماده شیشه ای به دقت خرد شده، پودر حاصل با کاتالیست پخت هگزامتیلن تترامین (HMTA )، فیلر و تقویت کننده مخلوط می‌گردد تا یک ترکیب قالبگیری بدست آید. رزین‌های فنولیک معمولا کدر هستند و رنگ آنها از کهربایی (amber) کم رنگ و قهوهای تیره تا سیاه تغییر می‌کند. رنگ تیره رزین‌های فنولیک کاربرد آنها را محدود می‌کند. رزین‌های فنولیک در اشکال پولک، فیلم مایع و پودر موجودند. رزین‌های فنولیک جزء رزین‌های با کاربرد عمومی محسوب می‌شوند ولی می‌توان آنها را برای سازه های مهندسی آمیزه سازی نمود. فنولیک ها دومین رتبه را در رزین‌های گرما سخت پر مصرف دارا هستند. رزین‌های فنولیک بدون فیلرها شکننده هستند و کاربرد فیلرها و سایر افزودنیها به منظور ایجاد خواص مطلوب در آنها عادی است. رزین‌های فنولیک بدلیل تفاوتهای فیزیکی و شیمیایی اجزاء خواص متنوعی را در بر میگیرند.

 

برخی از انواع رزین‌های فنولیک عبارتند از:

 • گرید کاربرد عمومی (پر شده با خرده چوب(
 • گرید Non Bleeding رزول مایع، پر شده با شیشه
 • گرید مقاوم دربرابر دما (پر شده با میکا و مواد معدنی)
 • گرید مقاوم در ضربه (پر شده با سلولز،لاستیک،شیشه و الیاف)
 • گریدویژه یا الکتریکی (پر شده با میکا و شیشه)

 

رزین‌های قالبگیری فنولیک از نوالاک ساخته می‌شوند اگر چه رزول نیز در برخی موارد بکار می‌رود.

خواص رزین‌های قالبگیری فنولیک عبارتند از:

 • سهولت قالبگیری
 •   پایداری ابعادی بسیار خوب و دقیق
 •   مقاومت در برابر خزش
 •   مقاومت بالا در برابر تغییر شکل
 •   مقاومت حرارتی خوب
 •   مقاومت الکتریکی خوب
 •   مقاومت شیمیایی خوب
 •   مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی خوب
 •  جذب آب پایین
 •   کیفیت مناسب در ماشینکاری

 

کاربردهای مرسوم از این مواد عبارتند از: سازه های عایق برای ولتاژ بالا، چرخ دنده ها، water lubricater bearing، مغزی میز دکوری. از دیگر کاربردهای رزین‌های فنولیک، ساخت فوم است. البته فوم فنولیک در مقایسه با فوم پلی پورتان و پلی استایرن، گرانتر است ولی بدلیل غیر مشتعل بودن و سمیت پایین گازهای حاصل از سوختن، خواص برتری دارد. دسته دیگری از رزین‌ها با نام آمینو رزین نیز می‌توانند همراه رزین‌های فنولیک دسته بندی شوند. این رزین‌ها کم مصرفند. رنگ سفید آنها باعث طرح امکان جایگزینی بجای فنولیک ها شد. رزین‌های فنولیک بدلیل تیرگی رنگ، فقط در ساخت قطعات تیره کاربرد دارند. رزین‌های آمینو، گرما سختهایی هستند که از واکنش گروه آمینو یک ماده با فرم آلدهید ساخته می‌شوند. دو آمینوی معروف و مرسوم اوره و ملامین و رزین‌های حاصل اوره-فرم آلدهید و ملامین- فرم آلدهید می‌باشند. در مقایسه با فنولیک ها رزین‌های اوره- فرم آلدهید ارزانترند و رنگ آنها روشنتر است. همچنین مقاومت آنها در برابر ترک خوردگی الکتریکی بیشتر است ولی مقاومت حرارتی کمتری دارند. محدوده کاربرد فیلرها معمولا محدود به فیلرهای سفید کننده برای پودر چوب و الیاف خرد سلولز و نیز امکان کاربرد تقویت کننده های معدنی یا لیفی است. رزین‌های ملامین فرم آلدهید در مقایسه با فنولیکها و اوره-فرم آلدهید عملکرد بهتری دارند ولی گرانترند. ویژگیهای مطلوب آنها عبارتند از: جذب آب پایین، مقاومت حرارتی و لکه پذیری، سختی و عایق الکتریکی.