پوشش پودری (Powder Coating)

پوشش پودری تقریباً جوان ترین روش رنگ کردن سطح است که امروزه استفاده متداولی دارد و برای اولین بار در سال 1967 در استرالیا به کار برده شد. پوشش پودری روش به کار بردن رنگ خشک بر روی یک جسم است. روکش پخته شده نهایی همانند رنگ مرطوب دو لایه است. در رنگ کردن مرطوب معمولی ، مانند رنگ کردن خانه ، جامد ها در یک حمل کننده مایع معلق هستند که باید قبل از اینکه رنگ روکشی جامد تولید شود تبخیر شود.

در پوشش پودری پوشرنگ پودر شده ممکن است به هر یک از دو روش زیر به کار برده شود :

·        شیء را در درون بستری سیال از پودر فرو می بریم که ممکن است به طور الکترو استاتیکی باردار شده یا نشده باشد.

·        پوشرنگ پودر شده به طور الکترواستاتیکی باردار شده و روی یک قسمت اسپری می شود. سپس آن جزء درون آون قرار داده می شود و ذرات پودر ذوب شده و به هم می پیوندند تا یک فیلم پیوسته به وجود بیاورند.

 

دو نوع اصلی پودر که برای پوشش کننده سطح موجود است عبارتند از :

  •    پودر های ترموپلاست (گرما نرم) که وقتی که گرم می شوند دوباره ذوب می شوند.
  •    پودر های ترموست(گرماسخت) که در برابر گرم شدن ، دوباره ذوب نمی شوند.

در طی فرآیند پخت در آون یک واکنش اتصال عرضی شیمیایی در دمای پخت اتفاق می افتد و همین واکنش شیمیایی است که به پوشش پودری یکی از خواص دلخواه را می دهد.

 

اسپری الکترواستاتیکی چگونه انجام می شود؟

پودر به وسیله یک اسپری تفنگی الکترواستاتیکی روی یک جزء که در پتانسیل زمین قرار دارد به کار برده می شود. قبل از این که پودر به تفنگ فرستاده شود سیال می شود تا در وحله اول دانه های منفرد پودر را جدا کند و در نتیجه بار اکترواستاتیکی را که می توان روی پودر به کار برد را بیشتر کند و همچنین پودر آسان تر به سمت تفنگ جاری شود.

چون ذرات پودر به طور الکترو استاتیکی باردار هستند ، پودر هم زمان با اینکه به سمت سیستم مکش هوا می رود پشت شیء را نیز می پوشانند. به وسیله جمع آوری کردن پودری که از کار اضافه می ماند و تصفیه کردن آن ، راندمان فرایند از لحاظ کاربرد مواد اولیه می تواند تا 95% بالا برده شود.تا زمانی که مقداری از بار الکترواستاتیکی پودر باقی بماند ، پودر به جسم متصل می ماند. برای رسیدن به روکش نهایی جامد ، چقر  و مقاوم در برابر خوردگی جسم روکش شده با پودر را درداخل آون قرار می دهند و تا دماهایی در محدوده 160 تا 210 درجه سانتیگراد(بسته به پودر) گرم می کنند.

تحت تأثیر گرما یک پودر ترموست چهار مرحله را طی می کند تا به پخت کامل برسد :

  1. ذوب شدن
  2. جاری شدن 
  3. ژلاتین شدن
  4. پخت

پوشش نهایی پیوسته است و بسته به طراحی پودر به وسیله تولید کننده از براق تا مات تغییر می کند.

 

تفنگ های پوشش پودری

حداقل سه نوع تفنگ الکترواستاتیکی وجود دارد :

  • تفنگ های باردار کننده Corona (جرقه الکتریکی) که در آن ها از انرژی الکتریکی برای به وجود آوردن بار الکترواستاتیکی استفاده می شود. تفنگ های Corona هم باردار کنننده داخلی و هم خارجی هستند.
  • تفنگ های باردار کننده Tribo (مالشی) که در آن ها بار الکترواستاتیکی به وسیله اصطکاک بین پودر و لوله تفنگ به وجود می آید.
  • تفنگ های باردار کننده Bell که در آن ها پودر به وسیله پرت شدن از محیط bell  باردار می شود.

 

چگونه رنگ اضافه می شود؟

رنگ در طی فرایند تولید به پوشش پودری اضافه می شود. برای مثال قبل از این که پودر به Powder Coater برسد. هنگامی که پودر کارخانه تولید را ترک کند تغییر پایداری رنگ نمی توان انجام داد.

 

چرا پوشش پودری؟

پوشش پودری یک روکش با خاصیت های پیشرفته تولید می کند که نسبتاً سخت ، مقاوم در برابر خوردگی و چقر است (بسته به مشخصات). P پوشش پودری نازک می تواند به راحتی خم شود ولی این برای کاربردهای خارجی توصیه نمی شود. انتخاب رنگ ها و Finish ها اگر شما وقت و پول برای پودر تولید شده توسط تولید کنندگان داشته باشید ، تقریباً بدون محدودیت است.

پوشش پودری می تواند در ضخامت های مختلفی به کار برده شود. استاندارد استرالیایی جدید (AS/NZS4506 Thermo set Powder Coating)  برای کاربردهای داخلی ملایم مینیمم 25 میکرون و تا مینیمم 60 میکرون برای کاربردهای خارجی را توصیه می کند. باید هنگام بیان کردن لفظ "حداقل ضخامت" دقت کرد زیرا بعضی از پودرها در کمتر از 60 یا حتی 80 میکرون پوشش نمی دهند. پوشش دادن توانایی پوشاندن رنگ فلز با پودر است. بعضی رنگ های سفید حدود 75 میکرون نیاز دارند تا پوشش کامل بدهند. یکی از رنگ های نارنجی باید در 80 میکرون به کار برده شود.تطبیق رنگ یک فرایند Batch to Batch کاملاً قابل قبول است.

 

نصب و نگه داری :

در طی نصب ، پوشش پودری باید از آسیب به دلیل خوردگی و مواد ساختمان سازی مانند ملات و مواد تمیز کننده سطح محافظت شود. هنگامی که نصب شد ، نگه داری از شکل ظاهری اولیه پوشش پودری یک مسئله ساده است. دوده و چرک که هر چند وقت یک بار روی سطح جمع می شوند ، حاوی رطوبت و نمک است و به پوشش پودری ضرر می رساند و باید تمیز شود.

پوشش پودری باید به طور مداوم شسته شود. (حداقل هر شش ماه یک بار در کاربردهای نه چندان سخت و بیشتر در محیط های دریایی و صنعتی)

پوشش باید با آب و صابون شسته شود. (از یک پاک کننده خنثی استفاده کنید.) و با آب تمیز آب کشیده شود. وقتی که بخش های پوشش داده شده بدون آسیب دیدن پوشش پودری استقرار می یابند و به طور مداوم از آن ها نگه داری می شوند ، باید تقریباً دائمی باشند.پوششی که به درستی به کار برده شده باشد ، با اینکه به طور متالورژی به فلز متصل نیست ، مانند فیلم های پوش رنگ مرسوم ترک نمی خورد و خرد و پوست پوست نمی شود.