پیاده سازی سیستم LIMS در آزمایشگاه پردیس سارنگ

 

شرکت پردیس سارنگ با هدف افزایش دقت، کارایی و سرعت در انجام آزمون های تخصصی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، اقدام به پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (Laboratory Information Management System) نموده است.  

 LIMS ، سیستمی است که امکان مدیریت مؤثر نمونه‌ها و اطلاعات مربوطه را جهت بهبود بهره‌وری آزمایشگاه مهیا کرده و موجب افزایش سرعت پاسخگویی به درخواست مشتریان می گردد. استفاده از سامانه LIMS، موجب بهبود در فرایندهای انجام آزمون، پذیرش نمونه از مشتری، بررسی فنی، توزیع نمونه ، انجام آزمون، ارایه نتایج به مشتری، فرایندهای مدیریت کیفیت، فرایندهای انبارش نمونه‌ها و همچنین فرایندهای پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات می گردد.LIMS  کمک می‌کند تا آزمایشگاه، نتایجی دقیق‌تر، قابل تکرار، سریع‌تر و قابل اعتمادتری تولید کند. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه باعث می‌شود که چرخه اجرا، ذخیره، پیگیری و ارزیابی داده‌ها در طول آزمایش سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود، به طوری که آزمایشگاه بتواند این روند را ارزیابی کرده و بهره‌وری عملیاتی خود را بهبود بخشد.

منبع خبر: