عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت صدر کیمیا

 

به منظور توسعه روابط ، همکاری هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی موجود در شرکت پردیس سارنگ در جهت تحقیق، توسعه و ارتقاء سطح کیفی محصولات تولیدی شرکت صدر کیمیا تفاهم نامه همکاری بین شرکت پردیس سارنگ به نمایندگی آقای دکتر سعید حسینی و شرکت صدر کیمیا به نمایندگی آقای مهندس حسین خواص منعقد گردید.  

در این تفاهم نامه همکاری ، شرکت پردیس سارنگ در زمینه هایی مانند ارتقاء، بهبود و بهینه سازی فرمولاسیون های محصولات تولیدی، ارائه فرمولاسیون و تولید محصولات جدید ، بهبود فرآیندهای آزمایشگاهی، ارائه مشاوره های تخصصی و کلیه فعالیت های R&D  ، با شرکت صدر کیمیا همکاری خواهد نمود.

منبع خبر: